Var försiktig med träningen direkt efter en skada

I vissa fall kan viljan att nå sina mål vara 

den som gör att man inte når dessa. Detta gäller såväl elitidrottare som vanliga motionärer. Hur tänker vi här egentligen - utan vilja så kommer man ingenstans; det är psyket som gör att man kan träna så hårt som möjligt och hela tiden ligga på gränsen till det som är möjligt.

Ja, men det många gör är att man lägger sig över gränsen och att man därmed skadar sig. De flesta skador som sker inom tärning handlar inte om brott på ben - det handlar om belastningsskador; något som kommer av att man dels tränar för enformigt och att man dels tränar lite för hårt då man väl kör. Ser man till exempelvis  benhinneinflammation, hälseneinflammation, hälsporre,och liknande belastningsskador så är de sprungna ur samma beteende inom träningen: det är enformigt, det handlar om löpning och det handlar om hopp.

Lägg dig inte på sofflocket

Kroppen behöver vila och vi menar inte här att man ska lägga sig på sofflocket - vi menar att man ska inta en mer varierad träning för att nå de mål man satt upp. Det är ohållbart för en motionär att springa samma sträcka, varje dag och i samma skor utan att exempelvis hälsenorna tar stryk. Skulle man istället springa sin runda ena dagen, simma nästa dag och köra styrketräning den tredje - ja, då skulle belastningen inte bli lika hög på just hälarna.

Variation är nyckeln som låser upp de flesta lås inom träning och som gör att målen nås snabbare. Det finns även en annan aspekt gällande viljan som vi ska tala om. Vi kan här säga att du drabbats av en belastningsskada (hälsporre eller liknande) och se lite hur de flesta agerar här. Troligt är att du skulle vila då smärtan uppkommer. Men, troligt är även att du skulle sätta igång så fort den avtagit och köra på i samma hårda tempo igen. Lite för att ta igen det du missat under din konvalescens.

Viljan är gasen - förnuftet är bromsen

Det är problematiskt sett till att skadan du haft inte hunnit läka ordentligt och att du i och med detta riskerar att slå upp- och förvärra den. Även här krävs en broms och en lite lugnare approach till träningen. Du kan - och ska! - träna igen; men du måste se till att inte belasta det område du har haft ont i. Har du haft problem med hälarna så kan simning och/eller cykling vara väldigt bra komplement till löpningen (du får anstränga dig, du behåller flåset och du tränar - genom cykling - även dina benmuskler)

Dessutom så bör du akta dig för att ställa egna diagnoser gällande din skada. Besök alltid en expert för att dels få bekräftat vad du lider av och dels också få rätt behandling direkt. Ibland kan problemen vara värre än du räknat med och då krävs det andra åtgärder än bara vila.

Din vilja är extremt viktig i din träning - men du måste även låta förnuftet spela en större roll. Viljan är gasen, förnuftet är bromsen: hitta balansen dem emellan och du kommer att få bäst effekt.

30 Oct 2017