Tre sätt att minska på fettet - utan att banta

Det är mycket som påverkar människans fettceller, så som arvsanlag och hormoner, men också kombinationen av kost och motion. Människan föds med ett visst antal fettceller, som i sin tur kan bli större i takt med ökande vikt. Hur reducerar man fettcellernas yta utan att banta? Nedan presenteras tre vanliga metoder: fettsugning, CoolSculpting och stegräkning.

Fettsugning

Med hjälp av fettsugning hoppas många kunna svarva kroppens proportioner till mer önskvärda resultat. Vanliga områden som behandlingen utförs på är låren, höfterna, magen, stussen, vaderna, men också midjan och hakan.

Fettsugningen tar normalt två timmar och lokalbedövning sprutas in i fettvävnaden för att man efter operationen ska uppleva mindre obehag. Den som utför operationen gör ett antal snitt i huden där fettcellerna sugs bort med en trubbig kanyl. Snitten sys sedan igen med stygn som kroppen själv absorberar.

Specialister inom fettsugning menar att eftersom fettsugningen minskar antalet fettceller, så blir effekten permanent. Man varnar dock för att fettsugning har svårt för att positivt påverka problem med celluliter.

Det slutgiltiga resultatet av fettsugning brukar synas omkring sex månader efter ingreppet. Patienten bör under denna period var uppmärksam på kroppens signaler, då alla människors läkningsprocess är individuell.

CoolSculpting

CoolSculpting minskar antalet fettceller genom en kylningsprocess. Fettceller har nämligen en känslighet mot kallare temperaturer. Med hjälp av en apparat med ett särskilt munstycke kan behandlaren suga in hud som kyls ner till ca minus åtta grader. Fettcellerna dör, medan övriga celler som ingår i muskler, vävnader, hud eller nerver inte påverkas alls.

CoolSculpting kan genomföras var som helst på kroppen, och lämnar inga kända biverkningar. I somliga fall har det rapporterats om en hudrodnad som kan uppstå efter behandling, men som brukar försvinna av sig självt inom de närmaste veckorna.

Specialister inom CoolSculpting menar att den som behandlas kan återgå till sitt arbete och sina vardagsrutiner direkt efter behandlingen, till skillnad mot fettsugning (se ovan) där patienten oftast behöver vara ledig från arbetet mellan en och två veckor efter ingreppet. 

Efter ungefär två till tre veckor brukar man kunna se de första resultaten av CoolSculpting, menar experterna inom området. Läs mer om denna metod på denna sida.

Stegräkning

Amerikanska forskare har studerat den långsiktiga effekten av fettreducering och förespråket The Step Diet. The Step Diet ska inte ses som en bantningsmetod utan en livsstilsförändring där målet är att ta minst 10000 steg om dagen. En sträcka som sammanlagt motsvarar omkring 8 kilometer.

Forskare menar att om önskat resultat inte gradvis börjar synas kan man öka till 15000 steg om dagen, utan att för den sakens skull äta fler kalorier. Sträckan motsvarar runt en mil och vid denna sträcka menar forskare att man i princip är garanterad att gå ner i vikt, vilket kommer ge ett synbart resultat på kroppens fettansamlingar.

26 Feb 2017