När du vill arbeta med träning

Många svenskar går kontinuerligt på gym och andra träningslokaler. Det finns idag omkring 2000 anläggningar i Sverige. Det gör att många vill arbeta med träning och hälsa. Många som tränat länge får ett stort intresse för kostlära och träningsmetoder vilket gör att de kan tänka sig att arbeta med detta. Att helt enkelt förena nytta med nöje. 

Krav på utbildning och licens

Att arbete som till exempel personlig tränare kräver gedigen utbildning innehållande bland annat anatomi, kost- och näringslära. Till detta krävs såklart grundläggande kunskaper hur man rent praktiskt tränar kroppens olika muskelgrupper på ett effektivt sätt och för att inte ådra sig skador.

För att bli licensierad som personlig träningsinstruktör krävs en internationell PT Licens oavsett var man vill arbeta. Anledningen är att det inte finns någon svensk licens idag. Så om man vill gå en utbildning för att bli licensierad PT måste utbildaren vara medlem i EuropeActive som är en organisation som representerar hela hälso- och fitnessbranschen i EU. Yrket PT har länge varit en av mest växande yrkena i Sverige. Så behovet är stort och det finns stor chans att få arbete.

Detta innebär att utbildningen följer att antal riktlinjer och är godkänd för att certifiera personliga tränare.

Till exempel innebär detta:

  • Att innehållet i hela utbildningen är noga granskad och godkänd. Arbetsgivare som tar emot elever från en certifierad utbildare som är anslutna till EuropeActive vet att de har rätt kunskaper.
  • Att alla lärare på utbildningen, studieplaner och studiemetoder fyller kraven för att få bedriva utbildningsverksamhet.
  • Att licensen man får gäller internationellt och är sökbar i en databas för godkända personliga tränare.

Här kan du läsa mer om en aktör som är knuten till EuroActive: www.ptdistans.nu.

PT - kursinnehåll

När man utbildar sig till personlig tränare hos en seriös aktör får man den senaste kunskapen, alla praktiska verktyg och kunniga lärare för att bli en duktig och kunnig PT.

Som PT är man sitt eget varumärke och det är viktigt med marknadsföring. Därför ligger det stor vikt i att lära sig hur man gör detta bäst. 

Man får lära sig att hur man får sina kunder att nå sina mål och även hur man utvecklar en hållbara prissättningsstrategi. Man får gedigen utbildning i ett antal ämnen för att bli en bra PT. Man får lära sig genom att varva teori och praktik.

Ämen som måste gås igenom ämnen som till exempel grundläggande anatomi, fysiologi, träningslära, näringslära, programkonstruktion, praktisk träning, försäljning och hur man bygger sitt varumärke effektivt.

 

14 Mar 2019