Det händer på en hälsokontroll på arbetsplatsen i Västerås

Att bli kallad till en hälsokontroll på arbetsplatsen Västerås är en möjlighet att få en övergripande koll på hela din hälsa, och är ett generöst erbjudande.

Du som blivit kallad till en hälsokontroll via din arbetsplats undrar säkert vad som kommer hända under besöket. Kanske har du redan blivit informerad av din arbetsgivare, men söker mer information innan du går dit. Självklart skiljer sig hälsokontroller till viss del åt mellan olika vårdgivare, men i stora drag är det följande undersökning du har att förvänta dig.

En hälsokontroll kan äga rum på din arbetsplats, eller på den vårdklinik som utför hälskonotrollen. Ofta sker en hälsokontroll över tre besök. Vid det första besöket kommer du behöva dyka upp på fastande mage, för att få rätt resultat. Då tas blodprov som testar bland annat glukos och järnvärde. Ditt blodtryck, din puls och din vikt kommer också tas.

Hälsokontroll – ett erbjudande som är få förunnat

Vid nästa tillfälle för hälsokontroll kommer du få träffa en sjuksköterska som utför de undersökningar som ingår. Då kommer du få göra syntest, hörseltest, EKG och PEF. Det tredje tillfället sker med läkare, och ni kommer då gå igenom dina resultat. Ofta kan du välja ett kortare eller längre tredje möte, beroende på om du har extra frågor om resultaten.

Att få tillfälle att gå på en hälsokontroll via ditt arbete är ett erbjudande du bör ta i beaktande. Självklart är inte hälsokontrollen obligatorisk. På en hälsokontroll får du dock tillgång till en del av vården som är svår att få tillgång till annars: den helt och hållet förebyggande vården. Till en vanlig vårdcentral behöver du ofta redan ha symptom för att få tid och hjälp.

15 Nov 2022