Allt fler lider av negativ kroppsbild

Varje dag ser vi i dag bilder på vackra och vältränade människor. Utbudet av bilder har ökat markant varje decennium sedan Sverige blev ett mer modernt samhälle efter andra världskriget. Fler bilder kan betyda något bra. Mångfald. Men när bilderna pekar åt ett och samma håll - ett slankt och vältränat ideal - blir det ett bekymmer för många. För många bilder som säger samma sak skapar en norm. Dagens bildbaserade ideal är tyvärr ofta ouppnåeligt eftersom bilderna retuscheras innan de publiceras. Även om det är något som många känner till i dag tror ögonen ändå vad de ser varje gång. Det är svårt att komma ihåg att hjärnan egentligen blir lurad av reklambilderna.

Bilderna av den perfekta kroppen och det perfekta ansiktet skapar i sin tur ofta en negativ självbild hos människor. Vi jämför oss med de retuscherade bilderna och har ingen chans att vinna eller ens känna oss i närheten så snygga, slanka eller kurviga.

Tankar om plastikoperation

Många kvinnor överlägger en bröstoperation. Ibland är det en bra lösning på kvinnans dåliga självkänsla. Men unga tjejer bör inte genomgå en operation av brösten i första hand, deras kroppar har inte utvecklats klart och kanske har inte heller den mentala mognaden hunnit med.

Den några år äldre kvinnan har däremot mer erfarenhet och vet att kroppar kan se olika ut utan att det på minsta sätt betyder att de är misslyckade. Idealen blir mindre viktiga med åldern och mångfald är inget som ska opereras bort. Men för kvinnor som genomgått slitsamma graviditeter kan kroppen ibland bli något kvinnan själv känner olust inför. Visst kan alla kvinnor känna så en tid efter förlossningen. Men om kvinnan själv går en lång tid med negativa tankar kring sin kropp och mår dåligt av det bör hon få någon slags hjälp för att må bättre och trivas i sin egen kropp igen.

Bröstoperation ett fullvuxet beslut

En fullvuxen kvinna kan också själv söka hjälp för att se om det är hennes mentala hälsa som är dålig. Ibland kan den mentala biten spela en stor roll i känslan inför kroppen. Så stor att när det mentala måendet blir bättre så krymper eller försvinner den negativa självbilden som tidigare kopplats till kvinnans egen fysik.

Men kvinnor som tränar, äter bra mat och lever hälsosamt kan också må bättre efter en bröstoperation. Hon kanske bara har problem med just sin byst efter graviditet och amning och då kan en plastikoperation förbättra livssituationen.

Du som överlägger en bröstoperation kan ta kontakt med vården eller en privat klinik för att få rådgivning och ställa de frågor som du behöver för att veta vad som är ditt problem och hur det bäst kan lösas. Med eller utan bröstoperation.

3 Feb 2017